Digital Disruption

แชร์บทความนี้ บน social

แชร์บทความ

Digital disruption…ผู้นำต้องพร้อม เข้าสู่ยุคดิจิทัลพลิกโลก!!!

คุณเชื่อว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่คุณคิดหรือไม่ และคุณพร้อมจะ

เปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดต่อไปหรือว่าคุณพร้อมที่จะตายไปกับการเปลี่ยนแปลง? ”

ลองนึกภาพการทำธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิม ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต อย่างเช่น Circuit City หรือ Blockbuster Video เมื่อต้องแข่งขันกับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัล

อย่างเช่น Amazon หรือ Netflix ที่เข้ามาทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป

Circuit City เคยเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาขามากที่สุดในสหรัฐ แต่ต้องมา ประสบปัญหาที่ต้องทยอยปิดสาขาต่างๆ ลงเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้หันไปสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์แทน ส่วนร้านเช่าวิดีโอชื่อดังอย่าง Blockbuster ก็ตัดสินใจปิดสาขา (เกือบ) ทั้งหมดลง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยมุ่งสู่ธุรกิจสตรีมมิ่ง

(Streaming) แทนธุรกิจรูปแบบเดิม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมแบบ Realtime และทำให้วิธีคิดทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital Disruption จะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนผ่าน ดิจิทัลจะข่วยนำทางให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ จัดการใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีแบบ real-time รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

เคลื่อนที่และเทคโนโลยี Cloud เป็นต้น

ต้องแข่งขันกับองค์กรขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งกำลังยึดพื้นที่อย่างรวดเร็ว ผู้นำในอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมจะพบกับความท้าทายในการตัดสินใจครั้ง ใหญ่เกี่ยวกับอนาคตขององค์กรที่ต้องแข่งขันกับองค์กรขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งกำลังยึดพื้นที่ market share อย่างรวดเร็ว และจะทำให้องค์กร ดั้งเดิมมีปัญหาและอุปสรรคในการดำรงอยู่ในตลาด อีกทั้งจะทำให้ความได้ เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจดั้งเดิมลดลง ดังนั้นธุรกิจดั้งเดิมเหล่านี้จะต้องปรับ ตัวอย่างรวดเร็วหรือเสี่ยงที่จะต้องออกจากธุรกิจไป ตัวอย่างเช่น การตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากดิจิทัลของธุรกิจให้บริการแท็กซี่ Uber และ Lyft ที่ ผู้ให้บริการ จะต้องเข้าร่วมโดยใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ลูกค้า

สามารถเรียกใช้บริการได้อย่างง่ายดาย

ปัญหาคือจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าในวิวัฒนาการใหม่ๆที่เกิดจาก digital disruption ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยน แนวคิดของธุรกิจแบบดั้งเดิมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่าง รวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงระบบและ โครงสร้างข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตและการแข่งขันเพื่อให้สามารถป้องกันสิ่งที่เคยลงทุนและสร้างไว้ในอดีตและยังคงสามารถสร้างอนาคตได้อย่างรวดเร็วซึ่งประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และจำนวนประชากรที่ใช้ช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นทำให้องค์กรสามารถเข้า

ถึงลูกค้าได้ในจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็ว

ผู้นำตลาดที่แท้จริงจะต้องมีความสามารถกำหนดกระบวนการของธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลหรือ “Digital

transformation” และไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่

ดิจิทัล ดังกล่าวจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจถึงขั้นถอนรากถอนโคน

ธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ และสร้างให้เกิดการ ปฏิรูปและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งกำลังเกิดในหลายอุตสาหกรรม โดยมี

ตัวอย่างดังนี้

General Motors

บริษัทนี้มีการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในอุตสากรรมรถยนต์ ซึ่ง General Motors กลายเป็นผู้นำ เมื่อมีการเพิ่มวิทยุ Wi-Fi และวิทยุ 4G ภายใน รถ อย่างไรก็ตามเมื่อ Google ได้เสนอเทคโนโลยีที่รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จน ทำให้ GM ต้องประกาศให้ทีมวิศวกรให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อน ด้วยตัวเองเช่นกัน และในอนาคตบริษัทให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็มีความ คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนารถที่สามารถขับเคลื่อนโดยไร้คนขับเพื่อบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากๆได้

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสเปนกล่าวว่าในปี 2020 จะมีบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ปรับ สภาพเป็นธุรกิจธนาคาร และในที่สุดจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม จนกดดัน ทำให้ธนาคาร BBVA ตั้งทีมเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ เช่น BBVA Compass ที่เป็น หนึ่งในระบบแรกๆ ที่ทำงานแบบ real-time และ BBVA Ventures ที่กำลังมองหาจุด

เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงิน

ธุรกิจต่างๆ ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นที่ ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน โดยจะต้องสร้างกระบวนการที่ใช้เวลาดำเนินการไม่ นานและสามารถสนับสนุนการทำงานแบบ realtime โดยสามารถใช้งานได้จาก แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้นและตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง โดยธุรกิจต่างๆ ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือที่จะแข่งขันกับธุรกิจ

อื่นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน

ซึ่งจะข้ามมาแข่งขันใน sector ของตัวเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค “Uber moment” หรือภาวะที่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่าง รวดเร็ว อย่างเช่นกรณี Uber ที่สามารถเป็นผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ได้ โดยที่ ไม่ได้มีรถแท็กซี่เป็นของตัวเองสักคัน และ Uber ยังเน้นการให้บริการที่ดีกว่ารถ แท็กซี่ทั่วไป และเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Uber ขึ้นมาได้ก็ คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหากธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก็ จะทำให้สามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ

รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านดิจิทัล และสามารถดำเนินการเปลี่ยน ผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยความสำเร็จ จะช่วยให้องค์กรสามารถ ส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในต้นทุนที่ต่ำและราคาถูกที่สุด ซึ่งจะทำให้องค์กร สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันเนื่องมาจาก Digital disruption ได้ นอกจากนี้ ความรวดเร็วและทักษะในการวิเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กร ยุคดิจิทัลสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ และทำให้องค์กร

สามารถคงอยู่ได้ต่อไปในอุตสาหกรรม

เหนื่อยไหม กับการเปลี่ยนแปลง?”

บทความตอนหนึ่งโดยพันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

เอกสารอ้างอิง

https://www.beartai.com/article/beartai-ict/117646

 

www.gurugurubangna.com

เพจ : กูรูกูรุทุกด้านย่านบางนา

Facebook : @gurugurubangna

#กูรูกูรุทุกด้านย่านบางนา #กูรูบางนา

#บางนา #อุดมสุข #ลาซาล #แบริ่ง #สุขุมวิท #ศรีนครินทร์ #gurubangna #lifestyle #community #place #do #eat #live #fun #gurugurubangna #bangna #lasalle #bearing #udomsuk #bts #srinakarin #sukhumvit #culture #mycommunity #life #play #love #bangkok #bkklife


แชร์บทความ

แชร์บทความนี้ บน social

คอมเม้น

สวัสดีครับชาวเมืองหลวง และชาวบางนาน่ารัก แอดมินแนะนำตัวนิดนึงนะครับ...ผม แอดมินยังมึนมึน

ชอบออกหาของกินเวลาว่างๆ ใช้ชีวิตอยู่ย่านบางนามาตลอดจึงอยากนำสิ่งดีๆเกี่ยวกับ lifestyle มาแนะนำเหล่าคนบางนา

รีวิวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่